Jurnalul internaţional de Psihanaliză („The International Journal of Psychoanalysis”, IJP), fondat în 1920 sub direcţia lui Sigmund Freud, este o revistă care gazduieşte contribuţii ştiinţifice în domeniile teoriei şi tehnicii psihanalitice, metodologie, istoria psihanalizei, comunicări clinice, cercetări în domeniul dezvoltării psihice şi al vârstelor, probleme de formare în psihanalizî, probleme profesionale şi etice, ca şi studii interdisciplinare cum ar fi psihanaliza şi arta, ştiinţele sociale, neuroştiinţele, lingvistica, literatura şi filozofia.

Pentru a facilita accesul la articolele esenţiale profesiunii de psihanalist, mai multe asociaţii profesionale au iniţiat proiectul Anuarului de psihanaliză în limbile naţionale .

Până acum, acest Anuar a apărut în franceză, germană, italiană, turcă, rusă şi greacă.

Prin conceptul său, Anuarul conţine o articole selectate din IJP considerate, pe baza criteriilor de selecţie locale, ca fiind cele mai semnificative din grupajul de articole apărute pe parcursul respectivului an.

Societatea Română de Psihanaliză a iniţiat acest proiect de traducere a unor articole IJP în limba română, urmate de reunirea lor într-un Anuar român de psihanaliză internaţională, proiect pentru care are acceptul Jurnalului Internaţional de Psihanaliză.

IJP este publicaţia internaţională de psihanaliză de referinţă, reunind gânditori şi clinicieni din diverse şcoli şi curente de gândire psihanalitică şi creând, astfel, un numitor comun profesional într-o lume a pluralităţii ideilor şi experienţelor divers contextuale, un numitor comun de înaltă valoare profesională. Ca urmare, preocuparea pentru citirea, studiul şi discutarea unor articole selectate din numerele curente ale IJP a animat, constant, psihanaliştii români, aceştia iniţiind încă în urmă cu mai mulţi ani un grup de lucru având în centrul atenţiei autori şi teme ale IJP. Ideea unui Anuar român cu articole selectate din IJP vine, aşadar, în prelungirea firească a acestui grup, concretizarea având ca punct de plecare o fericită contagiune provenită de la Anuarul francez, consultat, la rândul sau.

Precum fiecare dintre Anuarele deja existente, Anuarul român (AR IJP) îşi propune un specific propriu. Ideile psihanalitice, prin natura obiectului de studiu, au o subtilitate, un specific şi, de multe ori, o poetică a căror accesibilitate este ajutată, în înţelegere, de lecturarea lor în limba maternă. Traducerea în limba română se doreşte un exerciţiu, mereu împrospătat, al traducerilor de psihanaliză în limba română, efort inceput imediat dupa schimbările politice din 1989, odată cu intrarea în legalitate a psihanalizei româneşti şi însoţind cu asiduitate eforturile de constituire şi profesionalizare a specialiştilor români formaţi în spiritul ideilor psihanalizei.

Dincolo de particularitatea limbii de publicare, ne propunem ca selecţia articolelor să raspundă, pe cât posibil, problematicii locale prezente, diversificănd experienţele şi punctele de vedere şi propunând, astfel, un fond şi instrumente comune de reflectare. Ne propunem, de asemeni, sa reunim în paginile Anuarului articole ce aduc în atenţie subiecte de pionerat, menite să deschidă perspectivele către noile direcţii în psihanaliză.

Un Anuar român al IJP (AR IJP) sperăm sa facă o punte a specialiştilor români şi a publicului interesat către psihanaliza prezentă, către lumea psihanalitică, creând premise pentru asocieri şi dialog profesional. Societatea Română de Psihanaliză se alatură, prin acest proiect, celor două edituri consacrate de psihanaliză din România, editura Trei şi editura Fundaţiei Generaţia şi societăţilor de psihanaliză din străinatate care publică deja un Anuar IJP.

Veronica Şandor – Coordonator Anuarul român de psihanaliză

Gianina MicuEditor şef Anuarul român de psihanaliză